Herder

De dorpen in Het Groene Woud hebben een traditie gekend van schaapskuddes gehoed door herders. Vanwege de zeer uiteenliggende gebieden uit de EVZ met soms hele kleine stroken natuurgrasland is gekozen voor een opsplitsing van de kudde in kleinere koppels die binnen de afrastering staan. Het hoeden vindt plaats als de situatie daarom vraagt, zoals bij het verplaatsen van de kudde tussen de verschillende percelen of bij het uitvoeren van drukbegrazing. Afhankelijk van het type terrein dat begraasd moet worden kiezen we voor het meest geschikte schapenras. Dit kunnen Texelaars zijn op de rijkere graslanden of heideschapen op de de heide of schrale graslanden. 

Voor de komende jaren zoeken we nog vrijwilligers om toezicht te houden op de schapen in de vaste rasters. 
De afstemming van het werk is in handen van Maarten Pijnenburg. 0651361439