Herder

Liempde heeft evenals de andere omliggende dorpen een traditie gekend van schaapskuddes gehoed door herders. Vanwege de zeer uiteenliggende gebieden uit de EVZ met soms hele kleine stroken natuurgrasland is gekozen voor een opsplitsing van de kudde in kleinere koppels die binnen de afrastering staan. Het hoeden vindt plaats als de situatie daarom vraagt, zoals bij het verplaatsen van de kudde tussen de verschillende percelen. Meestal in de weekenden is de herder met zijn honden aanwezig om te vertellen over zijn werk en gaat hij graag met zijn honden en de belangstellenden op pad met een deel van de kudde. Zie hiervoor de kalender. Ook zijn diverse arrangementen mogelijk. 

We zijn nog op zoek naar hulp bij het aflammeren en het verzorgen van de ooien in de lammertijd en het vervangen van de herder tijdens zijn vakantieperiode. 

De afstemming van het werk is in handen van Maarten Pijnenburg. 0651361439