Doel

De stichting schaapskudde Groene Woud stelt zich ten doel de kennis van en liefde voor de natuur en de cultuur van het Nederlands levend erfgoed te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het in stand houden van Nederlandse schapenrassen.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een schaapskudde te beheren en in te zetten bij uiteenlopende begrazingsprojecten. Daarnaast richten we ons op het ontwikkelen en stimuleren van duurzame initiatieven op het vlak van natuurbeheer, educatie en toerisme/recreatie.

Waar de situatie erom vraagt werken we met Kempsiche heideschapen, Drentse heideschapen, Swifters en Texelaars. Het schepersvak wordt doorgegeven aan belangstellenden.